WELKOM

Het ILVO-Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ILVO-ELK) werd eind 2016 opgericht onder impuls van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De Vlaamse overheid erkent dit expertisecentrum als een multidisciplinair, onafhankelijk en gedegen kenniscentrum, waar het beleid en de private stakeholders terecht kunnen voor advies en onderzoek. Het expertisecentrum Landbouw en Klimaat stelt zich de volgende drie doelen:

  1. Onderzoeksprojecten en –resultaten in relatie plaatsen met de klimaatverandering en nieuwe onderzoeksprojecten oriënteren naar het kader van de klimaatuitdaging.
  2. Communiceren over de multidisciplinaire klimaatkennis aanwezig op ILVO.
  3. De internationale evoluties qua klimaat- en landbouwonderzoek op de voet volgen.

ILVO-ELK wil het beleid en de sector helpen om adequaat in te spelen op de hiervoor geschetste maatschappelijke uitdagingen. Bedreigingen en kansen worden geïdentificeerd, naar de praktijk vertaald en de uitvoering begeleid. Voor de ondersteuning van het beleid en de sector oriënteert ILVO-ELK zijn klimaatonderzoek op drie sporen. Het eerste spoor, de klimaatmitigatie, moet technologieën en systemen aanbrengen die toelaten om de impact van landbouw en visserij op het klimaat te reduceren. Het tweede spoor, de klimaatadaptatie, moet de mogelijkheden onderzoeken tot aanpassing van de Vlaamse landbouw en visserij aan het wijzigend klimaat. Ten derde wordt er ook werk gemaakt van onderzoek naar de C-arme economie en de rol van de landbouw in het bredere klimaatvraagstuk.

© Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK)